Transport

W jednostkach, logistyka ma prawo koncentrować się na transferze od miejsca podstawowego do odbioru przez użytkownika finalnego. Są dwa fundamentalne etapy logistyki. Główny udoskonala ciągły przepływ materiałów za pośrednictwem sieci transportowej i ośrodków magazynowania. Drugi uzgodni kolejność zasobów by sfinalizować oznaczony projekt. Systemy przepływu logistycznego optymalizują się w zasadzie w celu uniknięcia niedoboru produktów, zmniejszenie kosztu transportu, uzyskanie jakiegoś materiału w minimalnym okresie czasu lub ewentualnie minimalny okres oraz ilość dóbr magazynowanych. Transfer logistyczny jest szczególnie istotny w wariancie produkcji just in time, w którym kładzie się nacisk do obniżenia stocku do minimum - oto transport spedycja. Ostatnią tendencją w obszernych sieciach dystrybucji jest nadanie tych celów pojedynczym artykułom, bardziej niż optymalizacja pełnego systemu do określonego celu. Jest to możliwe bowiem plany prezentują w zasadzie ilości, które magazynuje się w danym miejscu, a te różnią się w zależności od strategii.